Current Auctions

12. ONLINE ÖZEL YILBAŞI KARMA SANAT ESERLERİ MÜZAYEDESİ

Recommended Items From Auctions

OSMANLI TUĞRALI GÜMÜŞ ÇİFT ZARF VE FİNCAN -Osmanlı Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) Han tuğralı. Yuvarlak kaideli, geniş hazneli, ajur işçiliği ile geometrik ve bitkisel dekorlu eski Türkçe ibareli çift fincan zarf. 6 cm 50 gr

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI TUĞRALI GÜMÜŞ ÇİFT ZARF-Osmanlı Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) Han tuğralı, Yuvarlak kaideli, geniş konik gövdeli eserlerin gövde yüzeyleri dalga aznavur işçiliğiyle zenginleştirilmiştir. 70 gr 6cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI TUĞRALI GÜMÜŞ ÇİFT FİNCAN TABAK-Osmanlı Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) han tuğralı. Eserlerin fincan kısımları çin imalat damgalı, tutamaklı ve kuşlarla figürlüdür. Yuvarlak formlu tabak kısımları repouse kabartma tekniği ile kabak çiçekleriyle dekorludur. 12-7x4 cm 45 gr

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI GÜMÜŞ SAVATLI BASTON -Osmanlı gümüşten mamül, eserin tutamak kısmı gümüş üzeri yoğun savat işçiliği ile bitkisel dekorlu ve eski Türkçe ibarelidir. 90 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

GÜMÜŞ CEP SAATİ-Gümüşten mamül, porselen mine kadranlı, roma rakamlı, saniyeli çalışır durumdaki eserin köstek bölümü gümüş arnavut zinciri ile zenginleştirilmiştir. Köstek bölümü 98 gr gelmektedir. 52 mm 52 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

FİLDİŞİ 33'LÜK TESPİH -Fildişinden mamül, usta işi beyzi kesim 33'lük tespih. 41,5 cm 14 mm 46 gr

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

ARA GÜLER -Litografi fotoğraf, soğuk damgalı. Eserin arka kısmında Ara Güler'in stüdyosunun kaşesi bulunmaktadır. 65x45 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU -Tenis, imzalı. Akrilik turnusol kağıdına yapılmış sulu boya. 21x26 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

ERGİN İNAN -"Düş Bahçesi" ıslak imzalı. Serigrafi kabartma baskı. A/4-2 70x70 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

MEHMET GÜN -Kompozisyon, 1985 tarihli ve imzalı. ''Şüphe inancın parçasıdır'' yazılı. Karton üzeri karışık teknik. 70x100 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

ADNAN ÇOKER -Soyut pencere, 2006 tarihli ve imzalı, tuval üzeri akrilik. 30x102 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI AY YILDIZ TUĞRALI TABAK -Avrupa imalat damgalı, Osmanlı pazarı için özel imalat. Dış bordür kısmında Ayetel Kürsi yazılı orta kısmında ise ay yıldız ve Sultan Abdülhamid Han tuğrası bulunmaktadır. Mükemmel kondisyonda koleksiyonluk bir eserdir. 26,5 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI AY YILDIZ TABAK-Osmanlı avrupa imalat damgalı. Osmanlı pazarı için özel mamülat. Eski türkçe ''SEFAYI HATIRA İLE BUYURUNUZ EFENDİM'' yazılı ay yıldızlarla dekorlu tabak. 21 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI AY YILDIZ TABAK-Avrupa porselen imalat damgalı. Osmanlı pazarı için özel mamülat, eski Türkçe ''Afiyet Olsun efendim'' yazılı ay yıldız tabak. 23,5 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI AY YILDIZ TABAK-Avrupa porselen imalat damgalı. Osmanlı pazarı için özel mamülat, eski Rumca ''Afiyet Olsun Efendim'' yazılı ay yıldız tabak. 23,5 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI AY YILDIZ TABAK-Avrupa porselen imalat damgalı. Osmanlı pazarı için özel mamülat, çok renkli ay yıldızlarla dekorlu tabak. 27,5 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI ÇİFT ŞAHESER BAĞA MERCAN HOŞAF KAŞIĞI-Osmanlı Sarayı için özel yapım. Eserin kepçe kısımları yekpare bağadan mamül, tutamak kısımları ise mercan, bronz ve mors dişi olarak tasarlanmış Osmanlı çift şaheser hoşaf kaşığı. Dönem, kondisyon ve sanat kalitesi açısından benzer örnekleri müzelerde bulunan şaheser çift hoşaf kaşığı. 24 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

FİLDİŞİ GÜMÜŞ AZNAVUR DİKİŞ TAKIMI -Orijinal fildişi muhafazasında, yoğun altın vermiyeli ipek aznavur işçilikli gümüşten mamül beş parçadan oluşan koleksiyonluk dikiş takımı. Ebat ve kondisyon açısından nadir çıkan koleksiyonluk bir eserdir. 11,5x6,5 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI HAT TAKIMI -Osmanlı fildişinden mamül, orijinal deri kutusunda. Makta, makta bıçağı ve altın kakma işçilikli makasdan oluşan tam takım. Fildişi olan eserlerin tüm yüzeyleri kesme işçiliği ile bitkisel dekorludur. Makta bıçağının tutamak kısmı burgu formunda tasarlanmış olup mercanlarla zenginleştirilmiştir. eserin makası demir dövme tekniğiyle yapılmış altın kakma işçiliği ile stilize bitkisel dekorlu ve eski türkçe ibarelidir. son derece nadir çıkan koleksiyonluk bir eserdir. 17-15-11 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

MİNERVA GÜMÜŞ PARFÜM TAKIMI-Minerve gümüş imalat damgalı, eserlerin cam hazneleri baccarat imalat damgalı. Kristal cam hazneli dört adet parfümlük ve bir adet pamukluktan oluşan tam takım. 17-8,5 cm 300 gr

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI GÜMÜŞ MİNELİ ŞAHESER ZARF -Osmanlı gümüşten mamül, muhtemelen Saraya özel yapım. İsviçre çok renk cam mine işçiliği ile yapımıştır. Yuvarlak kaideli, geniş konik gövdeli eserin gövde yüzeyi ajur işçiliği ile meşaleler ve bitkisel dekorlarla zenginleştirilmiştir. Mine işçiliği çok renk çiçek buketleri kullanılarak madalyonlarla dekorlanmıştır. Yüksek sanat düzeyine sahip koleksiyonluk bir şaheserdir. 6 cm 30 gr

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI MİNELİ ZENNE TOMBAK ŞAHESER KEMER TOKASI-Osmanlı, eserin hançerle birleşen ön kısmında çok renk mine işçliği ile geometrik dekorludur. Ajur kesme işçiliği ile zenginleştirilmiş eserin arka kısmı tombak olarak tasarlanmıştır. Dönem ve işçilik açısından nadir çıkan koleksiyonluk bir şaheserdir. ufak dökükleri bulunmaktadır. 6x7 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI GÜMÜŞ MİNELİ ŞAHESER ZARF -Osmanlı gümüşten mamül, muhtemelen Saraya özel yapım. İsviçre çok renk cam mine işçiliği ile yapımıştır. Yuvarlak kaideli, geniş konik gövdeli eserin gövde yüzeyi ajur işçiliği ile bitkisel dekorlarla zenginleştirilmiştir. Mine işçiliği çok renk çiçek buketleri kullanılarak madalyonlarla dekorlanmıştır. Yüksek sanat düzeyine sahip koleksiyonluk bir şaheserdir. Eserin plaka kısmında ufak mine atığı bulunmaktadır. 6 cm 30 gr

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI TUĞRALI GÜMÜŞ TATLI TAKIMI-Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) tuğralı. Altın vermeyli, iki adet kaşıklık ve bir adet tatlılıktan oluşan tam takım. Eserlerin gövde yüzeyleri yoğun kalem işi bitkisel dekorlu ve ajur işçiliklidir. Tatlılık kısmının kapak tutamağı gül formunda tasarlanmıştır. 17-12 cm. 955 gr.

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI KALLAVİ TUĞRALI GÜMÜŞ NARGİLE -Osmanlı Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) han tuğralı. Kare kristal kaideli, geniş konik kristal cam hazneli, hazne yüzeyi dilimli olarak tasarlanmış kesme işçiliği ile geometrik dekorlu. Eserin ser kısmı Osmanlı tuğralı gümüş, altın vermiyeli olarak tasarlanmış hasır işçiliği ile zenginleştirilmiştir. eserin kaide kısmında çatlağı bulunmaktadır. ebat açısından nadir çıkan koleksiyonluk bir eserdir. 51 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI KALLAVİ GÜMÜŞ GECE SÜRAHİSİ-Rus 84, 1896 tarihli ve usta damgalı, Osmanlı pazarı için özel imalat. Sürahi, kapak ve bardaktan oluşan tam takım. Eserlerin gövde yüzeyinde kalem işi kazıma işçiliği ile Osmanlı Mızıka-yı Hümayun arması ile zenginleştirilmiştir. Ebat ve kondisyon açısından son derece nadir çıkan koleksiyonluk bir eserdir. 24 cm 716 gr

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

ATATÜRK TARAFINDAN YAPTIRILAN KEMALİYE KAMASI-Mustafa Kemal Atatürk tarafından 2. dönem milletvekilleri için özel yaptırılmış ve dağıtılmış olan çok nadir bir kamadır. Sapın ön yüzünde ''Gazi Müşir Mustafa Kemal Paşa'' sapın arka yüzeyinde '' Mamulat-ı dahiliye Hicri 1339-(1921) yazılıdır. Kın üzerinde Heykeltraş Makba İstanbul sene 1341-(1923) yazılıdır. Tutamak kısmında ise '' İstiklal-i Milli'' yazılıdır. Son derece nadir çıkan bir eserdir Eserin bıçak kısmı revüzyon görmüştür. 26 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI SAVATLI GÜMÜŞ BARUTLUK -Osmanlı ahşaptan mamül, üç gümüş ayak kaideli ve savatlı olan eserin gövde yüzeyleri yoğun savat işçilikli gümüş plakalarla zenginleştirilmiştir. Eserin gümüş kısımları Osmanlı üslubuna uygun bitkisel dekorlarla tasarlanmıştır. Nadir çıkan koleksiyonluk bir eserdir. 24,5 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI UZUN NAMLU KALE TÜFEĞİ -Osmanlı, Ahşap kundak üzerine yerleştirilmiş ateşleme tertibatı ve dövme demir namlulu eserin kundak kısmı mors dişi ve bronz çakmalarla zenginleştirilmiştir. Bronz çakma kısımları geometrik ve bitkisel dekorludur. Uzun namlu kundak birleşimi bronz aplikelidir. son derece nadir çıkan koleksiyonluk bir eserdir. 142 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI AFYON İŞİ ÇİFT NALIN -Osmanlı, Afyon işi. Ahşaptan mamül, eserlerin tüm gövde yüzeyleri gümüş çakma işçiliği ile üzüm salkımları ve yapraklarıyla dekorlu Osmanlı çift nalın. 23,5x7,5 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

CEYT FİGÜR -Yekpare ceyt'den mamül. Ahşap kaideli, eserin tüm gövde yüzeyi yoğun kesme işçiliği ile bayan figürlü ceyt biblo. 23 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

FRANSIZ BOHEM GÜMÜŞ KAKMA KALLAVİ VAZO-Kobalt renk bohem camdan mamül, yuvarlak kaideli, geniş konik gövdeli, dar boyunlu ve geniş ağızlı olan eserin tüm yüzeyi yoğun gümüş kakma işçiliği ile üzüm yapraklarıyla dekorlanmıştır. Ebat, kondisyon ve son derece görsel ihtişama sahip bir eserdir. 37 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid

OSMANLI PAPİA MACHE HOKKA TAKIMI -Kutu formunda tutamaklı Osmanlı pazarı için özel mamülat. Eserin üst açılır çift kapak bölümü oryantalist tarzda Cami ve figürlerle dekorlu madalyon tarzında tasarlanmıştır. Çevre bölümü altın sıvama tekniğiyle dallarla bitkisel dekorludur. Açılır çift kapaklı eserin iç kısmı kalemlikli, çift mürekkeb hazneli olarak tasarlanmıştır. son derce nadir çıkan koleksiyonluk bir eserdir. Dönem itibari ile çatlamalar mevcuttur. 31,5x23,5x16 cm

Starting Bid: 100 TL

Place Bid