BAHRİ TÖRAYDIN

İstanbul boğazı, prestuval üzeri yağlı boya. 20x30 cm