OSMANLI TOPHANE LÜLE KOLEKSİYONU

Sekiz adetten oluşan tophane lüle koleksiyonu. Haliyle. 9-6 cm