ANONİM TABLO

Kapalı çarşı konulu, imzasız. Kağıt üzeri sulu boya. 49x38 cm